تماس با ما

فرم تماس با ما، بستری برای ارتباط شما با ماست.شماره های قالیشویی ایرانیان اسلامشهر را می توانید از 118 بگیرید.ثبت شماره ی یک مجموعه در سامانه 118 یکی از معیارهای قالیشویی خوب ومجاز به حساب می آید

برای ارتباط با قالیشویی میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.

02156554700

02156354522

09120695407

09197359170

ghalishoei-iranian@gmail.com

instagram.com/ghalishoeiiranian

فرم تماس با ما